ما را دنبال کنید : aparat logo color black 32
دوشنبه, 31 خرداد 1400

سامانه تشخیص چهره (رخسار)

 •   سامانه تشخيص هويت رخسار بر اساس تشخيص هويت افراد از روي تصوير چهره است که به اختصار تشخيص چهره ناميده مي شود و هدف آن شناسايي افراد از روي دوربين‌هاي محيطي جهت شناسايي نامحسوس، تکريم افراد خاص، کنترل تردد و غيره است.
  •  - ويژگي محصول
 1. ثبت خودکار چهره تمامي نفرات عبور کننده در زاويه ديد دوربين
 2. تشخيص هويت افراد ثبت‌شده در سيستم و ثبت تردد آنان
 3. رهگیری فرد در یک دوربین
 4. افزودن فرد جديد در سامانه و اعمال آن در سامانه به‌صورت آني
 5. تعريف مهمان از دوربين‌هاي محيطي بدون نياز به ارجاع وي به محل خاص براي عکس‌برداري
 6. قرائت از فايل تصويري يا ويدئو - Offline
 7. گزارش‌ تردد - بر اساس فرد، تاريخ تردد و محدوده تردد
 8. ليست ترددهاي ناشناس
 9. اتصال به سامانه­ هاي حضور غياب براي ارسال اطلاعات تردد نفرات ثبت‌شده
 10. گروه‌بندي افراد و هشدار در صورت مشاهده نفرات گروه در مکان­هاي خاص
 11. فرمان به رله بر اساس تردد يک فرد در يک موقعيت خاص
 12. تعيين موقعيت فرد در يک دوربين و تصميم­گيري بر اساس آن
 13. کنترل سه گيت تردد با يک دوربين
 14. توانايي تشخيص چهره از روي تصاوير ديد در شب
 15. قابليت شناسايي يک فرد جديد تعريف شده در زمان هاي گذشته
 •  - مشخصات فني
 1. اتصال به چند دوربين به‌صورت هم‌زمان
 2. پردازش روي يک يا چند پردازنده و کنترل هوشمند منابع پردازشي متناسب با حجم تردد
 3. مقاوم بودن نسبي نسبت به تغييرات چهره در طول زمان، آرايش و جراحي زيبايي
 •  - اتصال به انواع دوربين
 1. اتصال به انواع دوربين‌هاي IPبا فنّاوري RTSP
 2. اتصال به دوربين‌هاي آنالوگ باواسط DVRبا فنّاوري RTSP
 3. اتصال به دوربين آنالوگ باواسط Capture Card

فوم بتن

پوکه معدنی تبریز

کفسابی

ثبت شرکت

ثبت برند