ما را دنبال کنید : aparat logo color black 32
سه شنبه, 23 مهر 1398

Header1

نرم افزار نظارت و مدیریت مرکزی سیستمهای پلاک خوان

برای مدیریت، نظارت و تنظیم یک یا چند سامانه پلاک خوان، شرکت نگاه پایا، نرم افزار نظارت و مدیریت مرکزی سیستم های پلاک خوان را با مشخصات فنی زیر تولید و آماده عرضه کرده است:
•    مدیریت لیست خودرویی
-    ثبت خودروهای سازمانی شامل : پلاک، نوع خودرو و رنگ ، نام راننده، سازمان بندی، تعریف مجوزهای خاص و تصویر پرسنلی راننده
-    تعریف تعدادی خودرو برای یک یا چند دروازه محدود
•    نمایش
-    نمایش دوربین های پلاک خوان
-    نمایش تصویر خودروی عبوری
-    نمایش پلاک خودرو عبوری (تصویر پلاک و قرائت آن)
-    قابلیت بازبینی و تصحیح
-    نمایش مشخصات خودرو در صورت ثبت در لیست خودرویی
-    نمایش دوربین های نظارتی
•    بازبینی و گزارش
-    تصحیح پلاک قرائت شده
-    تهیه گزارش های متنوع مدیریتی
-    تجمیع گزارش چند پلاک خوان
•    تنظیمات
-    مدیریت کاربران
- تعریف مجوزهای دسترسی به تفکیک هر کاربر
-    تعریف تجهیزات تحت شبکه
- بانک های اطلاعاتی
- راه بند
- دوربین ها
-    تنظیمات پلاک خوان
•    رویدادنگاری
ثبت تمامی فعالیت ها به تفکیک کاربر شامل اتصال به هر بخش از نرم افزار و ثبت جزئیات پلاک های بازبینی شده و یا حذف شده

 

 

صفحه ورود کاربران بازبینی و گزارشگیری ار ترددها

ثبت عملکرد کاربران مدیریت لیست پلاک ها

 

مدیریت پشتیبان گیری تنظیمات سیستم

 

 

  • 10
  • 40
  • 60
  • 900
  • Face 1
  • Face 2
  • Face 3
  • Face 4

فوم بتن

پوکه معدنی تبریز

کفسابی

ثبت شرکت

ثبت برند