ما را دنبال کنید : aparat logo color black 32
یکشنبه, 30 خرداد 1400

مقاله ها

محصولات و خدمات شرکت

 - رخسار

این سامانه مبتنی بر شخیص هویت از راه دور از طریق چهره بنا شده است.

تشخیص هویت افراد در زاویه دید دوربین بنحوی که فرد کتوجه روند شناسایی خود نشود، هدف اصلی این سامانه است.

...

فوم بتن

پوکه معدنی تبریز

کفسابی

ثبت شرکت

ثبت برند