ما را دنبال کنید : aparat logo color black 32
دوشنبه, 28 بهمن 1398

Header1

مدیران

 چارت مدیریتی شرکت ایده پردازان نگاه پایا

مدیرعامل  احسان احسانی
 هیئت مدیره   رییس هیئت مدیره فرید رزازی
نایب رییس هیئت مدیره حسین طالبی
عضو هیئت مدیره احسان احسانی

فوم بتن

پوکه معدنی تبریز

کفسابی

ثبت شرکت

ثبت برند